Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać konto bankowe; musi podać je Urzędowi Skarbowemu jak i musi być widoczne w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej. Pomijam w tym momencie kwestię rozliczeń z innym przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązek płacenia przelewem podatków oraz składek ZUS. Art. 61 ustawy o ordynacji podatkowej nakazuje zapłatę podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie przelewu. Obowiązek ten dotyczy też podatników rozliczających się na podstawie księgi podatkowej. Czytaj dalej