Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać konto bankowe; musi podać je Urzędowi Skarbowemu jak i musi być widoczne w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej. Pomijam w tym momencie kwestię rozliczeń z innym przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązek płacenia przelewem podatków oraz składek ZUS. Art. 61 ustawy o ordynacji podatkowej nakazuje zapłatę podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie przelewu. Obowiązek ten dotyczy też podatników rozliczających się na podstawie księgi podatkowej. Również zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania płatności w formie przelewu bankowego.

Nigdzie jednak nie jest napisane, że te przelewy muszą być dokonywane z konta firmowego wobec czego uważam, że można przyjąć iż do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest konieczne konto firmowe a wystarczy konto osobiste o ile bank nie zablokuje takiej możliwości. Przynajmniej bowiem niektóre banki w regulaminie nie dopuszczają używania konta osobistego do prowadzenia działalności gospodarczej jednak prawdopodobnie nie egzekwują tego zakazu (nie sprawdzają czy dochodzi do tego naruszenia regulaminu). Warto używać konta osobistego jako firmowego z dwóch powodów. Po pierwsze, konta osobiste są generalnie tańsze w prowadzeniu i użytkowaniu niż konta firmowe a po drugie, na koncie osobistym zagwarantowana jest ustawowo kwota wolna od egzekucji, wynosząca w każdym miesiącu 75% najniższego ustawowego wynagrodzenia. Przedsiębiorca używający konta osobistego jako firmowego też może korzystać z tej ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *